Bedrijven

Nieuwbouwplannen
Onderzoek naar de mogelijkheid om uw locatie akoestisch optimaal in te passen in de omgeving.

Milieuvergunning
U heeft een akoestisch onderzoek nodig voor uw milieuvergunningaanvraag, waarbij de aangevraagde situatie akoestisch in beeld wordt gebracht.

Horeca lawaai
Onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit of Wet milieubeheer vergunning naar uw geluidssituatie met de nadruk op het maximaal toegelaten muziekgeluidsniveau en de eventueel te treffen maatregelen.

Maatregelonderzoek
Advies over maatregelen met de hoogste geluidreductie tegen de laagste kosten.

Monitoring
De geluidsboekhouding van uw bedrijfssituatie up-to-date ten behoeve van uw vergunning op hoofdzaken (VOH) of vergunning op maat (VOM).