Particulier

Nieuwbouwplannen
Een akoestisch onderzoek ten behoeve van de eventueel benodigde bestemmingsplanwijziging of een akoestisch onderzoek om aan te tonen dat uw nieuwe woning aan de geluidsvoorschriften uit het Bouwbesluit zal voldoen.

Gevelwering
Onderzoek naar de bouwkundige geluidswerende voorzieningen conform Bouwbesluit ten behoeve van een bouwvergunningsaanvraag.

Bouwakoestiek
Meten en berekenen van de onderlinge lucht- en contactgeluidsisolatie van de scheidingsconstructie bij bestaande of te realiseren nieuwbouwprojecten.