Werkgebieden

Hieronder vindt u het totale spectrum van diensten dat door Sirius wordt aangeboden

•    Nieuwbouwplannen bedrijven
•    Nieuwbouwplannen bouw
•    Nieuwbouwplannen particulier
•    Milieuvergunning
•    Horeca lawaai
•    Maatregelonderzoek
•    Monitoring
•    Bestemmingsplan
•    Ondersteuning milieuafdeling
•    Controlemetingen
•    Zonebeheer
•    Referentieniveau
•    Geluidsniveaukaart
•    Wegverkeerlawaai
•    Gevelwering
•    Bouwakoestiek
•    Nagalm en geluidsabsorptie
•    Second-opinion
•    Geluidsdeskundige ondersteuning
•    Ondersteuning capaciteit en expertise
•    Geluidsmetingen